Kiedy skończył się rok 1989…

Kiedy skończył się rok 1989, powstał słynny esej „Koniec historii?”. Autor tego tekstu, filozof polityczny Francis Fukuyama uznał, że to, co się właśnie dzieje znacznie wykracza poza finał zimnej wojny lub zakończenie jednego z okresów dziejowych. Jest to „koniec historii jako takiej, czyli koniec ideologicznej ewolucji ludzkości i uniwersalizacja zachodniej demokracji liberalnej jako ostatecznej formy […]

W Rumunii rządzonej przez Nicolae Ceauşescu…

W Rumunii rządzonej przez Nicolae Ceauşescu racjonowano chleb, mięso, cukier i olej roślinny. Według Ceauşescu, problem polegał na tym, że ludzie zbyt dużo jedzą. W Bukareszcie większa część ślicznej dzielnicy Uranus, labiryntu starych uliczek, kościołów i synagog została starta z powierzchni ziemi, by można było wybudować pałac dla Ceauşescu i Eleny, jego równie pogardzanej małżonki. […]

Kruszyciele muru

7 października, kiedy Węgrzy głosowali nad przekształceniem swojego państwa w parlamentarną demokrację, w Lipsku i Dreźnie doszło do gwałtownych starć z policją. W obu miastach przygotowano ambulanse dla ofiar, których nie da się uniknąć podczas tłumienia zamieszek. Trzy dni później Honecker nakazał zamknięcie granicy z Czechosłowacją. Od 1 stycznia z NRD uciekło 110 tysięcy Niemców, […]

700 Niemców z NRD przedostało się do Austrii…

700 Niemców z NRD przedostało się do Austrii. Burmistrz miasta St Margarethen, Andreas Waha, miał już w gotowości miejską orkiestrę dętą, by powitać delegatów. Teraz zaczął dzwonić po miejscowych pensjonatach i restauracjach, zamawiając jedzenie i kwatery dla przybywających Niemców na koszt swojego urzędu. Wschodnie Niemcy odgrywały kluczową rolę. Jeśli padną, tama pęknie. Dla Sowietów było […]